Osoby, które po raz pierwszy wybierają się lekarza neurologa często nie wiedzą, czego spodziewać się po takiej wizycie. Przede wszystkim aby móc skorzystać z porady lekarza neurologa trzeba mieć skierowanie, wystawione na przykład przez lekarza rodzinnego. Należy też wcześniej umówić termin, bo kolejki do lekarzy neurologów są stosunkowo długie.

Czym zajmuje się lekarz neurolog?

Lekarz neurolog to specjalista, który zajmuje się w większości poważnymi chorobami przewlekłymi. Trafiają do niego osoby cierpiące na stwardnienie rozsiane, padaczkę, osoby po udarach i operacjach usunięcia tętniaka. Pacjentami neurolog są także osoby, cierpiące na bóle kręgosłupa i migreny. Będzie on także zajmował się leczeniem choroby Parkinsona, rwy kulszowej czy zwyrodnień kręgosłupa.

Jak wygląda wizyta u neurologa?

Wizyta u neurologa składa się zwykle z trzech części: wywiad, badanie fizykalne oraz wystawienie recept i skierowań. Z osobą, która pojawi się po raz pierwszy na pewno zostanie przeprowadzony wywiad. Lekarz wypyta pacjenta o objawy, przyjmowane leki, choroby współistniejące i podobne choroby występujące w rodzinie. Pacjent zostanie także dokładnie przebadany w gabinecie. Otrzyma on między innymi polecenie by z zamkniętymi oczami dotknąć palcem nosa. Lekarz poprosi o to, by pacjent szeroko otworzył usta, wysunął język oraz mocno uścisnął go dłońmi. Podczas dotykania różnych części ciała pacjent będzie pytany czy wyraźnie odczuwa dotyk po obydwu stronach.
Pewne zdziwienie może u pacjentów wywołać badanie z użyciem specjalnego młotka. Pacjent jest ostukiwany w określonych miejscach, gdyż lekarz chce sprawdzić prawidłowość reakcji. Dzięki temu lekarz może sprawdzić między innymi to, gdzie w układzie nerwowym są uszkodzenia. Nieprawidłowe reakcje informują nie tylko o chorobach neurologicznych ale także na przykład o cukrzycy. Lekarz może też badać pacjenta poprzez obserwację jego chodu, postawy, sposobu mówienia oraz gestykulowania. Będzie także sprawdzał czy u pacjenta nie występują zaburzenia równowagi.
Po wykonaniu tych dwóch etapów lekarz zdecyduje jakie jeszcze dodatkowe badania poza gabinetem powinien wykonać pacjent. Najczęściej jest tomografia lub rezonans magnetyczny. Ponadto pacjenci kierowani sią na badanie EEG, Doppler czy prześwietlenie kręgów szyjnych. Na koniec następuje wystawienie recept i wydanie zaleceń dotyczących przyjmowania leków i innych działań profilaktycznych.